Tre faser, du bestämmer takten ...

WOW utgår alltid från ditt unika nu-läge och agerar bollplank och coachar dig till ditt önskade läge och eller mål. Där emellan arbetar vi med handlingsplanen hur du bäst och med minst energi tar dig fram till önskat läge.
Vi tillsammans skapar strategierna, du genomför dem succesivt och etablerar dem i din vardag så att de blir till nya vanor. Viktigit är att vi arbetar med en konkret och praktisk handlingsplan som du känner att du kan använda i din vardag. Hur länge vi/du stannar i de olika faserna NOW, HOW eller WOW, det bestämmer du!
Jag ställer frågorna och du har svaren.