Exempel på teman när coaching passar är:

 • Utveckla en bättre självkänsla.
 • Skapa en högre mening och bättre balans.
 • Ta reda på vad DU vill.
 • Sätta dina mål och göra en handlingsplan.
 • Skapa en livsstilsförändring, självvald eller ibland att du agerar utifrån en icke självvald förändring.
 • Förändra din arbetssituation.
 • Byta inriktning i någon form i livet.
 • Överkomma hinder.
 • Skapa fler framgångsrika resurser och livsstrategier i din vardag.
 • Utveckla din kreativitet.
 

WOW arbetar med tre huvudsakliga faser för att skapa en hållbar långsiktig processinrikatad coaching. Faserna kan enkelt beskrivas som:

NOW - Nu-läge.
HOW - Hur kommer du från nu till önskat läge?
WOW - Önskat läge.

WOW arbetar utifrån ICF:s etiska riktlinjer och dessa elva kompetenser: 

 1. Följa etiska riktlinjer och professionell standard
 2. Etablera coachingöverenskommelsen
 3. Skapa tillit och närhet till klienten 
 4. Coachingnärvaro
 5. Aktivt lyssnande 
 6. Kraftfulla frågor 
 7. Dirket kommunikation 
 8. Skapa medvetenhet 
 9. Utforma handlingar
 10. Planera och sätta 
 11. Hantera framsteg och ansvarstagande